.: KATALÓG DREVENÝCH DVIEROK PRE KUCHYNSKÝ NÁBYTOK JUTAPOL  

  .: JUTAPOL – typ 1  

  • buk / rám z dreva / výplň z dreva
DrS1 - rovný, farba višòa
Cz3 - farba višòa
Dp - rovný,
farba višòa
Cz2 - farba višòa
Drs1 - rovný,
farba višòa
Cz3 - farba višòa
DsS1 - klasik,
farba prírodný
Cz1 - farba prírodný
DsS1 - klasik,
farba prírodný
Cz2 - farba prírodný
Dp - oblúk,
farba bronz
Cz1 - farba bronz

  • buk / rám z dreva / výplò z dreva
 
Drs1 - rovný,
farba višòa
Dpg - klasik,
farba prírodný
 

  • dub / rám z dreva / výplò z dreva
Dpg - klasik,
farba maron
DrgS1 - rovný,
farba prírodný
Dp - rovný,
farba prírodný
Cz1 - farba prírodný
Dk - rovný,
farba prírodný
Cz2 - farba prírodný
Dp - klasik,
farba maron
Cz1 - farba maron
Dp - klasik,
farba maron
Cz2 - farba maron
Dk - rovný,
farba maron
Cz2 - farba maron

  .: JUTAPOL – typ 2  

  • buk / rám z dreva / výplò z preglejka + prírodná dýha
Drp - farba zelená
Drp - farba losos
Drp - farba zlatý
Drp - farba bronz
Drp - farba maron

  .: JUTAPOL – typ 3  

  • dub / rám z dreva / výplň z dreva
DrS2 - farba orech
patinovaná
Cz2 - farba orech
patinovaná
Dp - farba orech
patinovaná
Cz1 - farba orech
patinovaná
DrgS2 - farba orech
patinovaná
Dpg - farba orech
patinovaná
Dp - farba bronz
patinovaná
Dp - farba zelený patinovaná
Dp - farba biely
patinovaná

  .: JUTAPOL – typ 4  

  • dub / rám z dreva / výplò z MDF + prírodná dýha
Dp - farba zlatá patinovaná
Dp - farba losos patinovaná
Dp - farba maron patinovaná

  .: JUTAPOL – typ 5  

  • buk / rám z dreva / výplò preglejka + prírodná dýha
Dp - farba zlatá
Dp - farba jasný bronz
Dp - farba orech

  • èerešòa / rám z dreva / výplò preglejka + prírodná dýha
Dp - farba zlatá
Dp - kolor nr 01
Dp - kolor nr 02
Dp - kolor nr 03
Dp - kolor nr 04
Dp - kolor nr 05

  • jelša / rám z dreva / výplò preglejka + prírodná dýha
Dp - farba zlatá
Dp - kolor nr 01
Dp - kolor nr 02
Dp - kolor nr 03
Dp - kolor nr 04
Dp - kolor nr 05